Açık Grubu; telekomünikasyon ve network sistemlerinin geniş uygulama alanlarında sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmektedir. Bunun için kurduğu sistemin sürekli iyileştirilmesini ve kalitesini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.

Bu politikanın amacı; en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde, uzun vadeli ve başarılı bir iş birliği için başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile gerekli hizmetlerin en verimli, en uygun maliyetli, zamanında ve müşteri istek ve beklentilerinin tamamının eksiksiz karşılanmasıdır.

İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak hizmetlerimizin tüm aşamalarında Entegre Sistem, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak,

Çevreye ve Bitki Örtüsüne Son Derece Duyarlı Bir Şekilde Atıklarımızı Kontrol Altına Almak,

Çevreye Zarar Vermesini Önlemek ve Tüm Kaynaklarımızı Etkin Bir Şekilde bu amaçlar doğrultusunda kullanmak,

İş yaptığımız kurumlara, Taşeronlarımıza, Diğer Müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak,

Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmak,

Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve

olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile Entegre Sistemde sürekliliği sağlamak,

Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmet Entegre Sistemsine yansıtmak,

Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutmak ve yüksek motivasyon sağlamak.

Çevre ve Emniyet için etkin iç ve dış iletişimler kurmak,

Mevcut Yasal mevzuat ve Yönetmenliklere Tam olarak Uymak

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZDIR

Bu amaçla

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ve

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Rehberimiz olacaktır.