Açık Grubu; telekomünikasyon ve network sistemlerinin geniş uygulama alanlarında sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmektedir. Bunun için kurduğu sistemin sürekli iyileştirilmesini ve kalitesini sağlamayı politika olarak benimsemiştir. Bu politikanın amacı; Çalıştığımız tüm sektörlerde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde, uzun vadeli ve başarılı bir iş birliği için başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile gerekli hizmetlerin en verimli, sağlıklı ve güvenli, en uygun maliyetli, zamanında, müşteri istek ve beklentilerinin tamamının eksiksiz karşılanmasıdır.

Bu nedenle:
• Kalite, İş sağlığı ve güvenliği & Çevre yönetimimizin, işletme fonksiyonlarımızın tümünde, ilgili tüm kanunları, mevzuatları, müşteri şartnamelerini ve diğer standartları kapsamasını sağlamak,
• Kendini devamlı iyileştiren kalite, iş sağlığı ve güvenliği & çevre hedefleri doğrultusunda sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek performansını sürekli iyileştirmek,

• Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak, tüm şirket fonksiyon ve organizasyonlarımızda etkili kılarak iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel riskleri, tehlikeleri kontrol altına alarak çevresel kirliliği, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek,

• Enerji ve kaynakların kullanımını pozitif yönde azaltarak, çevreye duyarlı hizmet ve üretim devamlılığını sağlamak,

• Devamlı olarak iş sağlığı ve güvenliği & çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturmak ve çalışanları bu konu ile ilgili sorumlulukları hakkında bilgilendirmek,

• Birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlar, alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz, müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak,

• Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmak,

• Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile Entegre Sistemde sürekliliği sağlamak,

• Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları entegre yönetim sistemimize yansıtmak,

• Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutmak ve yüksek motivasyon sağlamak.

• Kalite, Çevre ve İş Güvenliği kapsamında etkin ilgili tüm taraflarla etkin iletişim kurmak, ana taahhüdümüzdür.