Müsellim Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.200 büyükbaş hayvan kapasiteli, Hastalıktan Ari İşletme ve Onaylı İşletme belgelerine sahip işletmemiz; Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Müsellim Köyü Mezarlık Mevkii’nde 257 dönüm arazi üzerinde kuruludur.

İşletmemizde sağlıklı, hijyenik, yüksek standartlar kalitesinde süt ve et üretimi yapılmaktadır.

Holstein ırkı büyükbaş hayvanlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde ABD’den ithal edilmiştir.

İşletmemizin bünyesinde 3 adet sağmal ahır, 200 başlık genç hayvan ve besi ahırı, genç hayvan ve düve ahırı, doğumhane ve kuru hayvan ahırı, buzağıhane, sağımhane, ot deposu, yem deposu, silaj çukuru, gübre çukuru bulunmaktadır.

Sürü Yönetim Sistemi ile tüm hayvanların kimlik kartları üzerinden; günlük süt üretimleri, sütün kalitesi, üreme-gebelik durumları, hastalıklara karşı aşılamaları, tedavi ve sağlık bilgilerinin takip ve kontrolü sürekli olarak yapılmaktadır.

Son teknolojiye sahip tamamen otomatik olan sağım ünitemizde temiz, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli sağım yapılmakta ve hayvanlarımıza gruplarına, yaşlarına, ihtiyaçlarına uygun rasyonlarla günlük yem karışımları verilmektedir.

İşletmemizde dışkı ve zemin temizliği sürekli sağlanmakta olup hayvansal gübrelerimiz elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

Şirket Künyesi

Şirket Ünvanı

Müsellim Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşletme Müdürü

Hüseyin Baş

Kuruluş Tarihi

2010

Faaliyet Alanı

Tarım ve Hayvancılık

Faaliyet Merkezi

Mezarlık Mevkii, Müsellim Köyü, Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel/Mobile

+90 530 302 64 30